Switch遊戲 Mario+Rabbids Kingdom Battle (HK$156) 及Lego Jurassic World (HK$156)

依家肺炎疫情持續而且口罩供應短缺,為左慳番個口罩,無得出街,唯有宅在家中,大家可以考慮下呢兩隻Switch遊戲,平過香港買,買黎一家大細解解悶都好。

Mario + Rabbids Kingdom Battle

網購價US$19.99 (約HK$156)

59.99

Lego Jurassic World

網購價US$19.99 (約HK$156)

39.99

留言