Gloves In a Bottle 護手乳60ml 3支 (HK$156) 平均每支HK$52

最近肺炎日日要用消毒搓手液,用得多都傷皮膚,而家有呢隻隱形手套嘅護手乳,就可以幫到你啦!用Gloves In a Bottle嘅護手乳擦一擦就會有層保護膜係到仲滋潤你雙手,有保護你雙手嘅作用!水洗唔甩,會隨著角質自然脫落!